Sprint-Trans

Internetowy zbiór porad

Możemy stwierdzić, iż każdego roku coraz więcej ludzi stara zakwalifikować się do pracy w policji. Nie wszyscy mają jednak świadomość, jakie punkty powinno się spełniać, żeby pracować w policji. Jak w rzeczywistości odbywa się rekrutacja na stanowisko w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w ciągu roku powinien ustalić terminy przyjęć do służby w Policji, oraz określić dokładnie minimalną liczbę ludzi, których można przyjąć do służby. Niezbędne dokumenty wymagane od kandydata. Kandydat musi na początek dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby. Wymagany jest też dokładnie uzupełniony kwestionariusz osobowy. Nie możemy również pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Wykształcenie do policji ma zdecydowanie większą wagę niż mogłoby się wydawać. Osoba, która nie odda wyżej wspomnianego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do służby w policji. Niezbędne jest również dostarczenie książeczki wojskowej w sytuacji, gdy pretendent do służby w policji byłby objęty ewidencją wojskową. Jak istotne znaczenie ma ocena dokumentów? Jeżeli kandydat złoży już dokumenty do biura policji, określona komórka organizacyjna która zajmuje się sprawą selekcji kandydatów do służby przyzna tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymogami, które są zawarte w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, że prawdziwość informacji znajdujących się w kwestionariuszu osobowym będzie podlegała sprawdzeniu we wszystkich dostępnych policji kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. W dodatku należy mieć tą świadomość, iż dostarczenie poprzez danego kandydata niepełnych danych może doprowadzić do przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei zatajenie prawdziwych danych, lub wpisanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu osobowym jest podstawą do zrezygnowania z prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy przeprowadzane w placówkach Policji Należy wiedzieć, że w komórce do spraw wyboru dany kandydat do służby uzyska szczegółowe informacje o terminie, w jakim będą realizowane kolejne etapy związane z kwalifikacją. Trzeba do nich koniecznie wliczyć test sprawności policja, testy do policji. W dodatku należy posiadać świadomość, że każdy kandydat musi bezwarunkowo stawić się w jednej z 5-ciu policyjnych szkół (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Potem ewentualny kandydat tego samego dnia będzie poddany dwóm etapom kwalifikacji do policji. Należy zdawać sobie sprawę, że egzamin sprawności fizycznej polegać będzie na ukończeniu przez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Potem wszystkie wyniki kandydata będą przeliczone na opracowany system punktowy. Dodatkowo wspomniany wyżej test sprawnościowy będzie zaliczony, gdy konkretny kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, jaki wynosi 1 min 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *